Klub Klub Gnosis Gnosis
   działa od 1992 r.

Program na czerwiec 2019

14 czerwca  2019, godz. 18.20  (warto przyjść wcześniej, będzie trochę osób)
"Antyczne źródła błogosławionego szału"
Daniel Zarewicz

Antyczne źródła błogosławionego szału.

Zagadnienie fenomenu zaburzonych stanów świadomości fascynowało starożytnych Greków. To właśnie u Platona w „Fajdrosie” pojawia się koncepcja czteropoziomowego błogosławionego szaleństwa, będącego najwyższą formą łaski dla doświadczającego go człowieka. Wydaje się, że starożytni byli głęboko przeświadczeni, że w normalnym stanie świadomości człowiek nie jest w stanie zbliżyć się do bogów, nie może również stworzyć nic, czym mógłby godnie ich uczcić. Znamy wiele miejsc, gdzie poeta zwraca się do Muz, prosi, aby obdarowały go stanem nawiedzenia, gdyż tylko wtedy będzie w stanie być przekazicielem tego, co boskie. Ze zbiorowym momentem psychozy mamy do czynienia w „Bachantkach” Eurypidesa, gdzie kobiety owładnięte religijnym szałem psychotycznym nie wahają się rozrywać ludzi i zwierząt w akcie posłuszeństwa bogu nawiedzającego Teby. Do zagadnienia zdrowia psychicznego odwołuje się również Hipokrates, który w traktacie „o świętej chorobie” tłumaczy pochodzenie zaburzeń psychicznych. Do zagadnień zdrowia psychicznego odwołuje się Arystoteles, a potem Galen, dyskusję na ten temat widać w dyskursie stoików. Nie ulega wątpliwości, że refleksja greckich intelektualistów jest źródłem narodzenia nowożytnej psychiatrii i wypracowywanych przez nią pojęć. Celem wykładu będzie zapoznać jego uczestników z podstawowymi problemami odnoszącymi się do zagadnienia szaleństwa w starożytności.

A tu plakat

Instytut Filologii Klasycznej UW,
Warszawa,
Krakowskie Przedmieście 1, II piętro sala 103.

ZAPRASZAMY, WSTĘP WOLNY- - - * - - -
Różności:

Nowość: Z.W. Dudek - "Archetypy mity symbole" 
Klubu Gnosis na youtube!

Aktualny program klubu zawsze na naszej stronie  http://gnosis.org.pl
Polecamy też naszą nową odsłonę a facebook'u:   https://www.facebook.com/gnosis.warszawa